Com funciona

Des de fa més de 20 anys, el jesuïta Manolo Fortuny juntament amb altres religiosos de la Companyia, fan intervencions de cooperació a Kyabé, emmarcades dins de cinc pilars fonamentals: sanitat, desenvolupament rural, medi ambient, educació i cultura.

Any rere any, el projecte creix i les necessitats també. És per això que actualment el nostre principal objectiu és consolidar aquest somni anomenat Kyabé AVANZA com un projecte global i integral que garanteixi la sostenibilitat de tots els projectes i tingui una dimensió de futur.

Fins ara cada projecte s’ha desenvolupat, gestionat i sostingut de manera puntual i independent gràcies al suport de diferents organitzacions i voluntaris a Espanya, però ara cal sumar persones que es vulguin comprometre per mitjà de donacions.

Per a nosaltres és fonamental que cada ajut gestionat arribi realment a qui ho necessita, així que intentem reduir al màxim qualsevol despesa administrativa que es pugui generar. És per això que comptem amb la col·laboració del Secretariat de Missions per a la captació dels diners, sent ells els qui emeten als donants el certificat de desgravació fiscal.

Actualment, el nostre projecte més ambiciós és l’Institut Politècnic de Secundària i Formació Professional. El cost de les instal·lacions està cobert gràcies al suport de la Fundació Barceló de Mallorca, però cal cobrir les despeses d’escolarització dels seus estudiants.

Campanyes contra la mutilació genital femenina, formació agrícola, el centre cultural de Kyabé… són alguns dels projectes que també requereixen ajut.

Ens recolzes?