Institut Politècnic de Secundària i Formació Professional

Fa uns quants anys que les famílies de l’alumnat de les escoles primàries demanen un centre de secundària que permeti a les noies i els nois continuar els estudis amb una formació exigent i adequada al context de la regió. La formació tècnica i professional és una necessitat urgent que l‟Institut Politècnic podria oferir. El nostre objectiu és brindar a les persones que acaben l’ensenyament secundari una formació que els permeti fer després un treball adaptat a les necessitats del context social, comercial i productiu de la zona. Creiem que aquest tipus de formació ajudarà a ancorar la població jove a Kyabé i evitarà les migracions a la capital oa altres països per fer feines precàries en espera d’una integració que arriba molt esporàdicament. 

L’actitud favorable de les autoritats administratives i de les famílies implicades al projecte és un signe visible de la bona col·laboració comunitària imprescindible per a l’èxit d’aquest centre escolar. 

Per tots aquests motius, la Província d’Àfrica Occidental de la Companyia de Jesús va decidir impulsar la creació d’una infraestructura educativa que ofereixi als joves de Kyabé un pla de formació de qualitat i adaptat al context. Gràcies a l’ajuda financera de la Fundació Barceló de Palma de Mallorca les instal·lacions del Col·legi-Institut Politècnic a la ciutat de Kyabé són avui una realitat que va començar amb la seva primera promoció d’alumnes el curs 2018-2019 i el proper Octubre ja se’n cursaran tres cursos de Secundària amb un total de 200 alumnes.

El gran repte d’aquest nou projecte de la parròquia de Kyabé no és únicament la construcció del complex, que ja s’ha iniciat, sinó fer-ne viable i sostenible el funcionament i el manteniment.

Un principi fonamental que s’ha imposat la Comunitat de Jesuïtes és que en una Regió d’un dels països més pobres del planeta com és el TCHAD, els alumnes que assisteixin i facin els estudis en aquest Institut, no puguin ser discriminats per raons de situació econòmica de les famílies. 

El cost de manteniment de l’activitat escolar durant l’any escolar és de 280 € per alumne. Les famílies han de cobrir una quota d’escolaritat anual de 70€ però no totes tenen la capacitat de fer front a aquesta despesa, per no discriminar cap alumne per raons econòmiques caldria una aportació exterior per cada curs d’aproximadament 15.000€. Aquesta quantitat s’incrementaria cada any fins a completar tot el cicle de 7 anys de formació. Amb una previsió d’uns 500 alumnes cursant estudis a l’Institut Politècnic quan el centre estigui funcionant a ple rendiment caldrà un ajut econòmic exterior d’aproximadament 105.000 €/any per aconseguir-ne la viabilitat. 

El Col·legi-Institut Politècnic està constituït està constituït per quatre cursos de secundària i tres cursos d’especialització en diferents branques
professionals en què els alumnes tindran classes teòriques combinades amb formació professional i treballs pràctics. El desenvolupament de les branques professionals de l’Institut Politècnic integrarà pràctiques als diferents projectes que ara depenen de la Parròquia de Kyabé com són: el centre agrícola de Tatemoe, el taller de fusters (Compagnons menuisiers) i el taller mecànic.

 A més, el Centre Cultural podrà continuar oferint a la joventut de Kyabé de totes les ètnies, activitats culturals i esportives, com també cursos de formació i conferències que complementen la tasca de l’Institut Politècnic i animen la vida cultural de la ciutat, englobant-los en un projecte comú molt més ambiciós i amb un futur prometedor.

L’Institut Politècnic preveu oferir les branques tècniques formatives següents:

1 – MECÀNICA-ELECTRICITAT: Hi ha una manca de tallers mecànics a la ciutat per poder cobrir les necessitats que sorgeixen a Kyabé en matèria de reparacions de motors i de cotxes. El desenvolupament de la mecànica de qualitat en general i de l’automòbil en particular suposarà un element molt important per al desenvolupament de la zona. L’electrònica és un altre element fonamental en el desenvolupament de Kyabé. El mercat obre cada cop més les portes a tot tipus d’aparells electrònics que cal poder reparar i reutilitzar en bones condicions i de forma sostenible.

2 – AGRICULTURA-GUANYADERIA: El Txad és un país que depèn fonamentalment de l’agricultura i la ramaderia. La preparació d’experts en tots dos camps contribuirà de manera molt notable a la millora d’aquests dos àmbits de l’economia txadiana i de manera indirecta ajudarà també a resoldre els conflictes greus que es produeixen entre la població sedentària i la població nòmada.

3 – FUSTERIA-METÀL·LICA: Pensada per elaborar i reparar produccions en fusta i en metall d’eines agrícoles, mobiliari, equipament i tot tipus d’estructures domèstiques. Les diferents tècniques de soldadura són un element fonamental en aquesta branca tècnica.

4 – ADMINISTRACIÓ COMERCIAL:  La comptabilitat i el coneixement en profunditat de diferents programes informàtics serien el nucli principal d’aquesta branca tècnica que pot dotar els alumnes de la capacitat per ser bons gerents a les diverses empreses comercials de la zona. Aquesta especialitat pot ser especialment important per al futur laboral de la dona, a Kyabé, ja que les altres branques són menys accessibles.