Companys Fusters

Creat l’any 1989 pel jesuïta català Ignacio Anzizu, ha ajudat al desenvolupament de la zona, fent possible la feina de fuster per a joves de diversos poblats, on anteriorment la fusta només servia per a combustible a la llar.

Durant més de 20 anys el taller de Companys Menuisiers ha donat cursos de formació per a tres nivells d’aprenentatge, organitzats en tres cursos de 15 dies per nivell i any.

Molts són els joves pagesos que s’han beneficiat d’aquest aprenentatge: cadires, bancs, rodes sembradores, peladores de cacauet, carretes, carretons i utensilis de fusteria de fabricació local van començar a sorgir als poblats.

En els darrers anys, la Fundació Heres de Barcelona ha subvencionat dos cursos intensius per a la preparació de Mestres Fusters, com a única forma de realitzar aquesta formació en profunditat. Els alumnes dels dos darrers cursos ja s’han instal·lat com a mestres fusters als seus pobles d’origen.

Encara hauran de transcórrer uns anys, en què caldrà trobar ajuts exteriors per aconseguir la continuïtat d’aquest taller de formació.
No obstant això, en un futur no gaire llunyà, aquest taller es podrà transformar en un apèndix de l’especialitat de fusteria de l’Institut Politècnic, quan els alumnes que s’hi van incorporant acabin el segon cicle de tres anys en aquesta especialitat.